Reklamace

Reklamační řád

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit!

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 sb.

 

Kontrola zboží

Při doručení objednaného zboží je kupující povinen zkontrolovat zásilku, jestli není poškozena přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zásilku nepřevzít, sepsat s přepravcem zápis o škodě a informovat nás telefonicky.

Po otevření zásilky je kupující povinen zboží ihned překontrolovat a o případném poškození okamžitě informovat prodávajícího písemnou formou. Pokud byl minerál poškozen uvnitř obalu, přiložte digitální fotodokumentaci poškození.

Pokud neobdržíme písemnou zprávu do 14ti dnů od převzetí zboží, nebude již na tuto reklamaci brán zřetel.

Zboží musí být odesláno okamžitě po uplatnění reklamace.

Minerál musí být zabalen stejným způsobem jako při přepravě ke kupujícímu. Pokud je obal zásilky porušen, použijte nový. V případě, že dojde při zpětné přepravě k poškození v důsledku špatného zabalení, nebude kupujícímu vrácena částka, která byla uhrazena.

Kupující je povinen pojistit minerál na jeho celkovou hodnotu. V případě ztráty či poškození při zpětné přepravě nese za minerál plnou zodpovědnost kupující.

Minerál nesmí být zaslán zpět na dobírku. V tomto případě nebude zásilka převzata.

V případě, že chcete reklamovat zboží, které se obtížně přepravuje, prosíme nejdříve o specifikaci reklamace na reklamace@topminerals.cz.  Navrhneme postup, který pro vás bude nejlepší, případně vám pomůžeme se zajištěním přepravy.

 

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište podrobnosti na reklamace@topminerals.cz, kde vám poradíme jak dále postupovat.

 

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Ing. Jan Kynický, Blatná 173, 667 01 Vojkovice, Česká republika, e-mail.: reklamace@topminerals.cz , tel.: +420 777 984 536 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

2.2 „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

a) Převzetí zboží

„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát : Ing. Jan Kynický, Blatná 173, 667 01 Vojkovice, Česká republika, e-mail.: reklamace@topminerals.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- Datum obdržení (převzetí) zboží :

- Doklad číslo:

- Objednané zboží (včetně kódu zboží):

- Hotovost chci vrátit bezhotovostně, na číslo účtu: _____________________/____________

- Jméno a příjmení spotřebitele :

- Adresa spotřebitele :

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) :

- Datum :

 

Zákazník (soukromá osoba) má právo do 14 dnů vrátit zboží bez udání důvodu. Zjistíte-li po obdržení zboží, že Vám nevyhovuje, máte možnost ho bez udání důvodu vrátit. Peníze Vám budou zaslány zpět bankovním převodem. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

 

Podmínky pro vrácení peněz:

Zboží musí být zasláno neporušené v originálním obalu nebo obalu obdobného charakteru (vzhledem k bezpečnosti dopravy) zpět k prodejci.

Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží na adresu prodejce.

Ve vrácené zásilce musí být vložen originální doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchod.

Zásilky posílejte běžným způsobem (doporučeně Českou poštou, s.p. nebo jinou dopravní společností), zásilky dobírkou nebudou přijaty.

 

Zboží odešlete zpět na tuto adresu:

 

www.topminerals.cz - REKLAMACE

Ing. Jan Kynický

Blatná 173

Vojkovice 667 01

Česká republika

Telefon: +420 777 984 536

nahoru

Vítejte na našich stránkách a podívejte se, co jsme pro Vás připravili!

Nabízíme mineralogické vzorky všech cenových kategorií za přijatelné ceny v rámci nejlepšího poměru cena/kvalita, rychlé vyřízení objednávky a kompletní zákaznický servis.  Specializujeme se na estetické vzorky minerálů z Asie a Evropy.

 

Kameny jsou vášeň, krása neživé přírody, ale i investice a jistota.

Minerály a drahé kameny jsou to nejlepší, co Vás v životě může potkat.


Váš Topminerals tým - minerály online.


Kontakt

www.TOPMINERALS.cz
Ing. Jan Kynický
IČ: 76152821
Telefon: +420 777 984 536
e-mail: info@topminerals.cz
Web: www.topminerals.cz

Copyright © 2012-2015 Top minerals. Všechna práva vyhrazena.

Tento eshop vytvořilo studio Upnet Multimedia